Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

pisemnie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 21 Czerwca 2010 - 12:23, mkarczewski

Konsumenci będący mieszkańcami Warszawy mogą zgłaszać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc. Wniosek powinien zawierać: - dane osobowe konsumenta i przedsiębiorcy, - zwięzły opis okoliczności faktycznej, - wskazanie na czym polega naruszenie interesu konsumenta oraz określenie roszczeń lub oczekiwań konsumenta. Do wniosku należy dołączyć kopie istotnych w sprawie dokumentów Ważne: Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania! Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź bądź podjęcie przez rzecznika działań zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wniosek do rzecznika
    (plik: wniosek_o_pomoc_mrk.doc, rozmiar pliku: 87 KB)
    Pobierz