Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

elektronicznie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 23 Czerwca 2010 - 14:43, admin

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie uprzejmie informuje, że wnioski o pomoc w sprawach o ochronę indywidualnych konsumentów można składać:  

  • na piśmie: wysyłając wnioskek drogą pocztową na adres rzecznika, skadając w siedzibie rzecznika albo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic.
  • elektronicznie: za pośrednictwem platformy EPUAP.

Wnioski przesyłane na adres konsument@um.warszawa.pl nie będą rejestrowane i rozpatrywane.
Pod adresem poczty elektronicznej konsument@um.warszawa.pl możliwe jest uzyskanie informacji o statusie złożonego do rzecznika wniosku .

-----

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konsumenci zainteresowani uzyskaniem porady w sprawie konsumenckiej mogą:

  • skorzystać z pomocy Konsumenckiego Centrum E-porad wysyłając zapytanie na adres: porady@dlakonsumentow.pl  
  • zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Konsumentów Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Canaletta 2 w Warszawie (parter), najlepiej po uprzednim umówieniu terminu spotkania pod numerem telefonu +48 22 44 33 444.

 --------

Jednocześnie informujemy, że:

  • Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie udziela porad wyłącznie mieszkańcom Warszawy.
  • Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowych (Urzędzie Miasta). Wyszukiwarka rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl po prawej stronie pod nazwą „Znajdź pomoc w swoim mieście”.
  • Wnioski kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu Wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Wzór wniosku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, informacje, porady i wzory pism, które mogą być przydatne w sporze konsumenta z przedsiębiorcą znajdują się na stronie http://konsument.um.warszawa.pl w bloku kategorie spraw.