Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

elektronicznie

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 23 Czerwca 2010 - 14:43, admin

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie uprzejmie informuje, że wnioski o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy składać wyłącznie na piśmie. Wnioski można złożyć drogą pocztową na adres rzecznika, osobiście w siedzibie rzecznika albo w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic.

Wnioski przesyłane na adres e-mail konsument@um.warszawa.pl nie będą rejestrowane i rozpatrywane.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie udziela porad i informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Canaletta 2 w Warszawie, parter.

Poprzez skrzynkę e-mail konsument@um.warszawa.pl możliwe będzie jedynie uzyskanie informacji o statusie złożonego już do rzecznika wniosku.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie udziela porad wyłącznie mieszkańcom Warszawy.
  • Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowych (Urzędzie Miasta). Wyszukiwarka rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl po prawej stronie pod nazwą „Znajdź pomoc w swoim mieście”.
  • Wnioski kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu Wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Wzór wniosku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, informacje, porady i wzory pism, które mogą być przydatne w sporze konsumenta z przedsiębiorcą znajdują się na stronie http://konsument.um.warszawa.pl w bloku kategorie spraw.