Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wzory pism

Increase Normal Decrease
 1. reklamacja zagubionego bagażu
  (plik: reklamacja_zagubionego_bagazu.docx, rozmiar pliku: 14.68 KB)
  Pobierz
 2. reklamacja dzieła
  (plik: reklamacja_dziela.docx, rozmiar pliku: 14.12 KB)
  Pobierz
 3. przykład reklamacji usługi przewozu osób komunikacja komunalną
  (plik: przyklad_reklamacji_uslugi_przewozu_osob_komunikacja_komunalna.docx, rozmiar pliku: 14.8 KB)
  Pobierz
 4. upoważnienie banku do udzielenia informacji rzecznikowi konsumentów
  (plik: upowaznienia_banku_do_udzielenie_informacji_mrk.docx, rozmiar pliku: 12.36 KB)
  Pobierz
 5. Poradnik dla Konsumentów
  (plik: poradnik_dla_konsumentow_2018.pdf, rozmiar pliku: 181.95 KB)
  Pobierz
 6. uchylenie się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu
  (plik: uchylenie_sie_od_skutkow_prawnych_umowy_zawartej_pod_wplywem_bledu.docx, rozmiar pliku: 18.53 KB)
  Pobierz
 7. Wezwanie do zapłaty 2
  (plik: wezwanie_do_zaplaty_2.doc, rozmiar pliku: 23.5 KB)
  Pobierz
 8. odstąpienie od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa
  (plik: odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc_albo_poza_lokalem_przedsiebiorstwa.docx, rozmiar pliku: 13.32 KB)
  Pobierz
 9. wzór faktury za wodę z opisem
  (plik: wzor_faktury_za_wode_z_opisem.docx, rozmiar pliku: 18.55 KB)
  Pobierz
 10. reklamacja wezwanie do należytego wykonania umowy o usługi sportowo-rekreacyjne
  (plik: reklamacja_wezwanie_do_nalezytego_wykonania_umowy_o_uslugi_sportowo-rekreacyjne.docx, rozmiar pliku: 13.35 KB)
  Pobierz
 11. Wezwanie do wykonania dzieła
  (plik: wezwanie_do_wykonania_dziela_636kc.doc, rozmiar pliku: 27.5 KB)
  Pobierz
 12. odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  (plik: odstapienie_od_umowy_posrednictwa_w_obrocie_nieruchomosciami.docx, rozmiar pliku: 14.33 KB)
  Pobierz
 13. Wypowiedzenie umowy o dzieło
  (plik: wypowiedzenie_umowy_o_dzielo.doc, rozmiar pliku: 23 KB)
  Pobierz