Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wzory pism

Increase Normal Decrease
 1. odstąpienie od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa
  (plik: odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc_albo_poza_lokalem_przedsiebiorstwa.docx, rozmiar pliku: 13.32 KB)
  Pobierz
 2. wzór faktury za wodę z opisem
  (plik: wzor_faktury_za_wode_z_opisem.docx, rozmiar pliku: 18.55 KB)
  Pobierz
 3. odstąpienie od umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  (plik: odstapienie_od_umowy_posrednictwa_w_obrocie_nieruchomosciami.docx, rozmiar pliku: 14.33 KB)
  Pobierz
 4. wniosek o zwolnienie od kosztów i ustanowienie r.pr.
  (plik: wniosek_o_zwolnienie_od_kosztow_i_ustanowienie_r.pr_.docx, rozmiar pliku: 12.91 KB)
  Pobierz
 5. odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem dot. energii i gazu
  (plik: odstapienie_od_umowy_energia.docx, rozmiar pliku: 15.46 KB)
  Pobierz
 6. reklamacja zagubionego bagażu
  (plik: reklamacja_zagubionego_bagazu.docx, rozmiar pliku: 14.68 KB)
  Pobierz
 7. wezwanie do zmiany sposobu wykonania
  (plik: wezwanie_do_zmiany_sposobu_wykonania.docx, rozmiar pliku: 12.31 KB)
  Pobierz
 8. Reklamacja towarów (nowe)
  (plik: reklamacja_towarow.doc, rozmiar pliku: 27 KB)
  Pobierz
 9. upoważnienie SKOKu do udzielenia informacji rzecznikowi konsumentów
  (plik: upowaznienie_skoku_do_udzielenia_informacji_mrk.docx, rozmiar pliku: 12.36 KB)
  Pobierz
 10. Informacja dla banku/ kredytodawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
  (plik: informacja_dla_banku_o_odstapieniu_od_umowy_sprzedazy.doc, rozmiar pliku: 28 KB)
  Pobierz
 11. wezwanie do wykonania lub należytego wykonywania umowy
  (plik: wezwanie_do_wykonania_lub_nalezytego_wykonywania_umowy.docx, rozmiar pliku: 13.49 KB)
  Pobierz
 12. reklamacja zagubionego bagażu
  (plik: reklamacja_zagubionego_bagazu.docx, rozmiar pliku: 14.68 KB)
  Pobierz
 13. reklamacja wezwanie do należytego wykonania umowy o usługi sportowo-rekreacyjne
  (plik: reklamacja_wezwanie_do_nalezytego_wykonania_umowy_o_uslugi_sportowo-rekreacyjne.docx, rozmiar pliku: 13.35 KB)
  Pobierz
 14. reklamacja usługi telekomunikacyjnej
  (plik: reklamacja_uslugi_telekomunikacyjnej.docx, rozmiar pliku: 13.95 KB)
  Pobierz
 15. wniosek o przywrócenie terminu
  (plik: wniosek_o_przywrocenie_terminu.docx, rozmiar pliku: 11.69 KB)
  Pobierz