Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wzory pism

Increase Normal Decrease
 1. Wniosek o udzielenie pomocy w sprawie o ochronę praw konsumenta
  (plik: wniosek_o_udzielenie_pomocy_w_sprawie_o_ochrone_praw_konsumenta.doc, rozmiar pliku: 71 KB)
  Pobierz
 2. Reklamacja towaru konsumpcyjnego - II etap: żądanie obniżenia ceny albo zwrotu ceny
  (plik: 3.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  Pobierz
 3. Umowa o wykonanie usług remontowych
  (plik: umowa_o_wykonanie_uslug_remontowych.doc, rozmiar pliku: 27.5 KB)
  Pobierz
 4. Wezwanie do wykonania dzieła
  (plik: wezwanie_do_wykonania_dziela_636kc.doc, rozmiar pliku: 27.5 KB)
  Pobierz
 5. Wezwanie do zapłaty
  (plik: wezwanie_do_zaplaty.doc, rozmiar pliku: 22.5 KB)
  Pobierz
 6. Zastrzeżenie zwrotu
  (plik: zastrzezenie_zwrotu.doc, rozmiar pliku: 22 KB)
  Pobierz
 7. Wezwanie do zapłaty 2
  (plik: wezwanie_do_zaplaty_2.doc, rozmiar pliku: 23.5 KB)
  Pobierz
 8. Wypowiedzenie umowy o dzieło
  (plik: wypowiedzenie_umowy_o_dzielo.doc, rozmiar pliku: 23 KB)
  Pobierz
 9. Konsumenci 60 +
  (plik: konsumenci_60.pdf, rozmiar pliku: 361.15 KB)
  Pobierz
 10. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
  (plik: 1.doc, rozmiar pliku: 30 KB)
  Pobierz
 11. Informacja dla banku/ kredytodawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość
  (plik: informacja_dla_banku_o_odstapieniu_od_umowy_sprzedazy.doc, rozmiar pliku: 28 KB)
  Pobierz
 12. Reklamacja dzieła, żądanie usunięcia wady (nowe)
  (plik: reklamacja_dziela_usuniecie_wady_nowe.doc, rozmiar pliku: 22.5 KB)
  Pobierz
 13. Reklamacja towarów (nowe)
  (plik: reklamacja_towarow.doc, rozmiar pliku: 27 KB)
  Pobierz
 14. Odstąpienie od umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorcy
  (plik: odstepienie_-_energetyczne.doc, rozmiar pliku: 32.5 KB)
  Pobierz
 15. odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem dot. energii i gazu
  (plik: odstapienie_od_umowy_energia.docx, rozmiar pliku: 15.46 KB)
  Pobierz