Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wyszukiwarki i rejestry

Increase Normal Decrease
 1. Rejestr niedozwolonych postanowień umownych
  (adres: http://www.uokik.gov.pl//rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php)
  Przejdź
 2. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON
  (adres: http://www.stat.gov.pl/regon/)
  Przejdź
 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  (adres: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/)
  Przejdź
 4. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT)
  (adres: http://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty/wyszukiwanie_p_77.html)
  Przejdź
 5. Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (CWOH)
  (adres: http://turystyka.gov.pl/cwoh/index)
  Przejdź
 6. Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
  (adres: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t)
  Przejdź
 7. Przejdź
 8. Lista sądów powszechnych
  (adres: http://ms.gov.pl/pl/lista-sadow-powszechnych/search.html)
  Przejdź
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011251371)
  Przejdź