Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wady towaru

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Środa, 10 Sierpnia 2016 - 14:45, admin

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Porady 2016

W kolejnych zakładkach znajdziesz przydatne wzory pism, obowiązujące przepisy i adresy instytucji.

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  reklamacja towaru wadliwego w ramach rękojmi
  (plik: reklamacja_towaru_wadliwego_w_ramach_rekojmi.docx, rozmiar pliku: 17.74 KB)
  Pobierz
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (organizacja pozarządowa) Dane adresowe:
Warszawa, Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
zamknij

O wadach towaru dowiesz się tutaj.

Znajdziesz tam między innymi informacje o rękojmi i gwarancji, a także wzór reklamacji.

Wada odebranego przez ciebie towaru nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy.
Oznacza to, że możesz odstąpić od umowy niezależnie od istnienia wady.

Jeżeli upłynął wskazany w punkcie 5 termin do odstąpienia od umowy, a towar jest wadliwy, możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji  (jeżeli gwarancja została ci udzielona).

 

Podstawa prawna:
art. 556 - 576 kodeksu cywilnego

zamknij

Może się zdarzyć, że w trakcie albo po odebraniu przesyłki od przewoźnika okaże się, że zamówiony towar został uszkodzony w transporcie. Szczegółowe informacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w transporcie znajdziesz tutaj.

Pamiętaj jednak, że najlepiej jest sprawdzić przesyłkę tuż po tym jak pokwitujesz kurierowi jej  odbiór, jeszcze w obecności kuriera, zanim odjedzie.

Jeśli stwierdzisz, że towar jest uszkodzony należy spisać protokół w obecności kuriera. Ułatwi to tobie albo nadawcy (sprzedawcy) dochodzenie roszczeń w stosunku do przewoźnika.

Niezależnie od powyższego, przedsiębiorca odpowiada za dostarczenie do ciebie towaru niewadliwego, więc przesłanie towaru uszkodzonego może zostać potraktowane, jak przesłanie towaru wadliwego.

Uszkodzenie towaru w transporcie nie ma też wpływu na odstąpienie od umowy i zwrot towaru z tego tytułu. Aby nie narazić się na zarzut, że do uszkodzenia doszło w okolicznościach, za które odpowiadasz, warto sporządzić w obecności przewoźnika protokół, o którym mowa wyżej. Będzie on stanowił dowód tego w jakim stanie towar do ciebie dotarł.

 

Podstawa prawna:
art. 545 oraz art. 548 Kodeksu cywilnego.
rozdział 9 oraz rozdział 10 ustawy prawo przewozowe