Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Rozwiązanie umowy - zwrot towaru

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Środa, 10 Sierpnia 2016 - 12:25, admin

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Porady2016

W kolejnych zakładkach znajdziesz przydatne wzory pism, obowiązujące przepisy i adresy instytucji.

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
 1. 1.
  Ustawa o prawach konsumenta
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827)
  Przejdź
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Dane adresowe:
Warszawa, ul. Sienkiewicza 3
II piętro pok. 215
00-015 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: tel.: 228264220, 22-8261830
fax: 228262195
zamknij
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (organizacja pozarządowa) Dane adresowe:
Warszawa, Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
zamknij

Skoro umowę można zawrzeć, można ją też rozwiązać, jednak zasady, na jakich to się odbywa, zależą od kilku okoliczności.

W przypadku umów sprzedaży zawieranych w tradycyjnym sklepie do rozwiązania umowy czyli zwrotu towaru pełnowartościowego może dojść tylko za zgodą obu stron.

W przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych, nie masz prawa do jednostronnego odstąpienia od umowy sprzedaży czyli do zwrotu towaru niewadliwego!

Sprzedawca może przyjąć zwrot towaru, ale nie musi!

 

Zdarza się, że sprzedawca przyznaje swoim klientom prawo do dokonania zwrotu  - w terminie i na warunkach przez siebie określonych.

Często zasady przyjmowania zwrotów określone są w regulaminie sklepu. Sprzedawca może określić w nim zaady przyjmowania zwrotów (np. bony zamiast gotówki) a także termin, w którym zwrotu towaru dopuszcza np.: 3, 7  czy 30 dni. Wówczas chcąc zwrócić towar powinieneś dostosować się do tego terminu. W takim przypadku obowiązują zasady zwrotu/wymiany określone przez sprzedawcę (może więc wymagać np., aby zwracany towar nie nosił żadnych śladów użytkowania i miał oryginalne etykiety czy opakowanie).

Przykład:
Kupiłaś w sklepie bluzkę, koleżanki twierdzą, że źle w niej wyglądasz i chcesz ją zwrócić. Możesz to zrobić wyłącznie za zgodą sprzedawcy.

  

PAMIĘTAJ!
Przyjęcie zwrotu towaru jest gestem dobrej woli sprzedawcy i wynika wyłącznie z prowadzonej przez niego polityki handlowej.

 

WYJĄTEK:
Inaczej jest w przypadku umów zawieranych na odległość (na przykład z katalogu wysyłkowego lub przez internet) i poza lokalem przedsiębiorcy  (na przykład zakup od akwizytora. Wówczas przysługuje ci prawo rezygnacji z zakupu bez podania przyczyn w terminie 14 dni, liczonych:
- od zawarcia umowy, jeśli towar został zakupiony poza lokalem,
- od wydania rzeczy, jeśli towar został kupiony na odległość.
W takiej sytuacji przed upływem tego terminu powinieneś wysłać (najlepiej listem poleconym) odstąpienie od umowy. Następnie, w terminie 14 dni powinieneś wysłać sprzedawcy otrzymany towar, a sprzedawca powinien zwrócić Ci jego cenę.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta