Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Gwarancja

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Środa, 10 Sierpnia 2016 - 12:50, admin

Jeżeli kupiony przez Ciebie towar ma wadę możesz złożyć reklamację.

Masz prawo wyboru między rękojmią a gwarancją.

 

 

 

  

 

 

RĘKOJMIA

obowiązuje z mocy prawa

 

GWARANCJA

obowiązuje tylko,
jeśli jej udzielono

Nie musisz z niej korzystać.

do kogo?

 

do sprzedawcy

·         dane sprzedawcy znajdziesz na paragonie, który powinieneś otrzymać przy zakupie

·         do przyjęcia reklamacji nie jest potrzebny właściciel ani kierownik sklepu - wystarczy, jeśli reklamację złożysz pracownikowi sklepu

do gwaranta
może być nim producent, importer, sprzedawca

·         dane gwaranta znajdziesz w warunkach gwarancji

 

·         miejsce złożenia reklamacji określają warunki gwarancji -
może to być punkt serwisowy, sklep, w którym dokonałeś zakupu albo inne miejsce wyznaczone przez gwaranta

kiedy?

 

w ciągu 2 lat od zakupu

·         przy zakupie rzeczy używanych sprzedawca może skrócić termin rękojmi, ale nie może być on krótszy niż rok

sprawdź w warunkach gwarancji

·         jeśli gwarant nie określi terminu, ochrona gwarancyjna przysługuje ci przez 2 lata

jak?

 

na piśmie

·        pismo reklamacyjne wyślij (listem poleconym) lub zanieś do sklepu (za pokwitowaniem)

 

·        towar zanieś (wyślij) do sklepu, a gdyby to było zbyt trudne udostępnij sprzedawcy w miejscu, w którym ten towar się znajduje

sprawdź w warunkach gwarancji

 

 

 

 

czego żądać?

 

 

·         nieodpłatnej naprawy albo

·         wymiany na nowy albo

·         obniżenia ceny (wskaż kwotę) albo

·         zwrotu pieniędzy (gdy odstępujesz od umowy) – tylko gdy wada jest istotna

jeżeli żądasz naprawy albo wymiany:

·         sprzedawca może odmówić spełnienia twojego żądania jeśli jest ono niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów - w takim przypadku wybierz inny sposób rozpatrzenia reklamacji

 

jeżeli żądasz obniżenia ceny albo zwrotu pieniędzy:

 

·         sprzedawca może odmówić spełnienia twojego żądania i w zamian zaproponować naprawę albo wymianę, pod warunkiem, że uczyni to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności

 

·         sprzedawca nie może odmówić spełnienia twojego żądania, jeżeli rzecz była już wcześniej wymieniona lub naprawiana 

sprawdź w warunkach gwarancji

·         w razie wątpliwości, przyjmuje się że gwarant jest obowiązany tylko do naprawy lub wymiany

 

 

termin rozpatrzenia

 

14 dni

·         tyle ma sprzedawca na ustosunkowanie się do żądania wymiany, naprawy lub obniżenia ceny - jeśli tego nie zrobi, uważa się, że uznał żądanie

·         uwaga: jeśli żądasz zwrotu pieniędzy, możesz wyznaczyć termin, w jakim oczekujesz odpowiedzi od sprzedawcy - brak odpowiedzi nie oznacza jednak, że sprzedawca uznał żądanie

·         sprzedawca, który uznał reklamację, powinien usunąć wadę w rozsądnym czasie  

sprawdź w warunkach gwarancji

·         jeśli nie określono terminu – gwarant powinien to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy

 

 

pułapki

 

 

 

·       paragon nie jest konieczny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi - jeśli go nie posiadasz możesz w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupiłeś (potwierdzeniem mogą być  np. wydruki z karty płatniczej,
e-maile)

·       nie daj sobie wmówić, że rękojmią nie są objęte towary kupione na wyprzedażach i promocjach - nie możesz reklamować towaru jedynie z powodu wady, ze względu na którą został przeceniony

·       z twojej reklamacji ma jasno wynikać jaką wadę ma towar i czego żądasz, ale też z którego uprawnienia korzystasz - jeśli chcesz skorzystać z rękojmi, dopilnuj, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”

·         paragon to nie gwarancja, ale dowód zakupu - nie daje dodatkowych uprawnień gwarancyjnych.
gwarancję masz jeśli dostałeś dokument gwarancyjny najczęściej nazywany jest „kartą gwarancyjną”

·         zanim skorzystasz z gwarancji przeczytaj warunki gwarancji i dowiedz się czy wada, jest objęta ochroną gwarancyjną - sprawdź wyłączenia

·         niektórzy przedsiębiorcy oferują dodatkowo płatną
tzw. przedłużoną gwarancję;
bardzo często jest to odrębna umowa ubezpieczenia, którą zawierasz z towarzystwem ubezpieczeniowym - zanim skorzystasz, sprawdź, jakie są warunki tej umowy

 

 

Szczegółowe informacje o warunkach rękojmi
znajdziesz w zakładce „Dowiedz się:”

 

 

 

Zanim zdecydujesz: rękojmia czy gwarancja sprawdź, czy warunki gwarancji są korzystniejsze niż rękojmi.

Wybierz świadomie!

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Dane adresowe:
Warszawa, ul. Sienkiewicza 3
II piętro pok. 215
00-015 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: tel.: 228264220, 22-8261830
fax: 228262195
zamknij
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (organizacja pozarządowa) Dane adresowe:
Warszawa, Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa
zamknij

Gwarancja może być udzielona przez producenta, sprzedawcę albo inny podmiot, np. importera. Jest to dodatkowa, dobrowolna umowa proponowana przez gwaranta, która może dawać ci dodatkowe korzyści.

Jeśli na towar udzielona została gwarancja – nie musisz z niej korzystać!

Jeśli w rzeczy, którą kupiłeś ujawni się wada, to ty decydujesz czy chcesz skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację do sprzedawcy, czy do gwaranta. Udzielenie gwarancji nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi .

 

Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego

zamknij

Gwarancja udzielana jest w formie tzw. oświadczenia gwarancyjnego (może to być np. karta gwarancyjna, ale może być np. obietnica złożona w reklamie).

W oświadczeniu gwarancyjnym wyszczególnione są po polsku, w sposób jasny i zrozumiały:

 • właściwości rzeczy, na którą udzielono gwarancji,
 • obowiązki gwaranta w sytuacji, gdy rzecz gwarantowanych właściwości nie ma (np. gwarant naprawi rzecz w ciągu miesiąca, wymieni rzecz na nową),
 • prawa kupującego w sytuacji, gdy rzecz gwarantowanych właściwości nie ma (np. po dwóch nieskutecznych naprawach kupujący ma prawo żądać nowej rzeczy, na czas naprawy może żądać towaru zastępczego),
 • czas trwania gwarancji - jeśli gwarant nie podaje czasu trwania gwarancji to wynosi ona dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu
 • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej (np. na terytorium Unii Europejskiej),
 • informacja o tym, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
 • nazwa i adres gwaranta.

Jednak, nawet jeśli gwarant nie podaje wszystkich wymienionych wyżej informacji, a oświadczył w jakikolwiek sposób, że udziela gwarancji na daną rzecz, to brak tych informacji nie pozbawia cię uprawnień gwarancyjnych.

Dokument gwarancyjny, podobnie jak wszystkie inne dokumenty niezbędne do korzystania z kupowanej przez ciebie rzeczy (np. instrukcję obsługi), wydaje ci sprzedawca i to on ma obowiązek sprawdzenia numerów fabrycznych, plomb i innych zabezpieczeń, które mają znaczenie dla twoich uprawnień z gwarancji. 

Jeśli nie otrzymałeś od sprzedawcy dokumentu gwarancyjnego,  ale gwarancja została udzielona w formie oświadczenia (np. w reklamie lub na opakowaniu, na którym jest napis "Gwarancja 3 lata!"), masz prawo zażądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego, który określa szczegółowo zasady gwarancji, na papierze lub innym trwałym nośniku (np. na dysku przenośnym).

Zanim zdecydujesz o złożeniu reklamacji wadliwej rzeczy z tytułu gwarancji, zapoznaj się dokładnie z jej warunkami i porównaj te warunki z twoimi prawami wynikającymi z rękojmi.

 


Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego

 

zamknij

Nie ma jednolitych zasad składania reklamacji z tytułu gwarancji - o wszystkim decydują postanowienia zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym. Innymi słowy, ponieważ gwarancji udziela gwarant i robi to dobrowolnie, również gwarant decyduje o warunkach gwarancji.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób złożyć reklamację z tytułu gwarancji, zajrzyj do  dokumentu gwarancyjnego. To z jego postanowień wynika:

Na jak długo udzielono gwarancji:
Nie ma jednego, obowiązującego wszystkich, czasu trwania gwarancji.
Jeśli termin wskazany w dokumencie gwarancyjnym jest krótszy niż dwa lata – zastanów się, czy warunki gwarancji są dla ciebie korzystne.
Jeśli gwarant nie podaje czasu trwania gwarancji, to wynosi ona dwa lata od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Z jakich przyczyn możesz złożyć reklamację:
Nie ma jednakowych dla wszystkich zasad, co powinno być objęte gwarancją,które wady rzeczy są, a które nie są objęte gwarancją - decyduje o tym gwarant. Może on udzielić gwarancji na całą rzecz lub tylko na niektóre jej części; może np. zdecydować, że gwarancja nie obejmuje elementów szklanych albo malowanych lub które uszkodzenia i usterki nie są objęte gwarancją.

Gdzie i w jakiej formie powinieneś złożyć reklamację z tytułu gwarancji:
Reklamację składasz w miejscu wskazanym w gwarancji, może to być punkt serwisowy, sprzedawca albo producent.
Nie ma ustalonej formy składania reklamacji z tytułu gwarancji - gwarant może zdecydować, że konieczna jest forma pisemna albo telefoniczna; informację o tym znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym.

Czego możesz żądać:
Nie ma ustalonego przepisami katalogu możliwych żądań z tytułu gwarancji. Składając reklamację z tytułu gwarancji, możesz żądać jedynie wypełnienia obietnic, do których gwarant zobowiązał się udzielając gwarancji, np. naprawy rzeczy. Oceniając warunki gwarancji, zwróć uwagę na możliwość wymiany rzeczy na nową, jeśli kolejne naprawy dokonywane przez gwaranta okażą się nieskuteczne. Często gwaranci nie przewidują takiej możliwości, co w praktyce oznacza, że dany towar będzie naprawiany po każdorazowym wystąpieniu usterki – być może w nieskończoność, a ty nie będziesz mógł żądać nowego egzemplarza, ani odstąpić od umowy. W takiej sytuacji prawdopodobnie lepiej jest, nie korzystając z gwarancji, od razu złożyć reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi.

W jakim terminie gwarant powinien rozpatrzyć i załatwić reklamację:
Po złożeniu reklamacji z tytułu gwarancji możesz się spodziewać, że gwarant wykona swoje gwarancyjne obowiązki w czasie określonym w gwarancji.
Jeśli taki czas nie jest jasno określony, to z mocy prawa wynosi on nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez ciebie rzeczy reklamowanej w miejsce wskazane przez gwaranta lub udostępnienie jej w miejscu, w którym się znajduje (np. w twoim mieszkaniu).

 

Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego

zamknij

Korzystając z gwarancji, nie pozbawiasz się tych uprawnień, które z mocy prawa dają ci przepisy o rękojmi. Ma to istotne znaczenie praktyczne ze względu na możliwość odrzucenia przez gwaranta twojej reklamacji.

W takiej sytuacji możesz skorzystać z przepisów o rękojmi i zareklamować kupioną rzecz u sprzedawcy.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej obejmuje okres dwóch lat od wydania ci tej rzeczy. Jednak, jeśli składając reklamację z tytułu gwarancji, poinformujesz sprzedawcę  o tym fakcie (a więc i o wystąpieniu wady), okres ten wydłuża się o czas, w którym realizowałeś swoje uprawnienia z gwarancji.

Przykład:
Wystąpiłeś do gwaranta z roszczeniami z gwarancji, ale jednocześnie w tym samym dniu poinformowałeś sprzedawcę o wadzie. Gwarant nie uznał twojej reklamacji, udzielił ci odpowiedzi w miesiąc od dnia złożenia reklamacji z gwarancji, oznacza to, że termin dwóch lat na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przedłużył się o ten miesiąc – przez jeden miesiąc bieg tego terminu był zawieszony.

 


Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego

zamknij

Jeżeli wada objęta gwarancją ujawniła się przed upływem terminu, na który gwarancja została udzielona, to roszczeń z tego tytułu można dochodzić w ogólnych terminach przedawnienia, które znajdują się tutaj .

 

Podstawa prawna:
art. 118 Kodeksu cywilnego

zamknij

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył ci zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia ci rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych wypadkach, przykładowo dokonania drobnych napraw, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją nie mogłeś z niej korzystać.

 

Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego