Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Energia elektryczna i gaz: reklamacje i bonifikaty.

Increase Normal Decrease

Poradnik dla konsumentów powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

opublikowany: Czwartek, 11 Sierpnia 2016 - 11:27, admin

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Porady 2016

W kolejnych zakładkach znajdziesz przydatne wzory pism, obowiązujące przepisy i adresy instytucji.

 1. 1.

  (plik: , rozmiar pliku: 0 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  reklamacja usług energetycznych
  (plik: reklamacja_uslug_energetycznych.docx, rozmiar pliku: 16.17 KB)
  Pobierz
 1. 1.
  Przejdź
 2. 2.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111891126+2011%2409%2427&min=1)
  Przejdź
 3. 3.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000820+2013%2407%2425&min=1)
  Przejdź
 4. 4.
  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348)
  Przejdź
 5. 5.
  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
  (adres: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070930623)
  Przejdź
 6. 6.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
  (adres: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101330891)
  Przejdź
zamknij
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane adresowe:
Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: 22 55 60 800
fax: uokik@uokik.gov.pl
zamknij
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie Dane adresowe:
Warszawa, ul. Sienkiewicza 3
II piętro pok. 215
00-015 Warszawa
Dane kontaktowe:
phone.: tel.: 228264220, 22-8261830
fax: 228262195
zamknij
Urząd Regulacji Energetyki Dane adresowe:
Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
zamknij
Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Łodzi Dane adresowe:
Łódź, ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
zamknij

Jeżeli otrzymałeś rozliczenie, które nie pokrywa się z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznym lub gazu w danym okresie rozliczeniowym, bądź budzi ono jakiekolwiek inne twoje zastrzeżenia przysługuje ci reklamacja.

Możesz ją złożyć w każdej chwili w dowolnej formie. Pamiętaj jednak, że dla zabezpieczenia twoich roszczeń najlepiej będzie zachować formę pisemną. Reklamację złóż jak najszybciej, najlepiej przed upływem terminu płatności otrzymanej faktury.

Pamiętaj jednak, że złożenie reklamacji nie zwalnia cię z terminowego opłacenia  reklamowanej faktury.

Twoja reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu. Przedstaw w niej również swoje uwagi co do treści reklamowanej faktury oraz zażądaj jego korekty. Możesz skorzystać z zamieszczonego tutaj wzoru.

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek przyjąć reklamację i rozpatrzyć ją w terminie
nie późniejszym niż 14 dni od dnia jej złożenia, chyba, że w umowie (bądź Ogólnych Warunkach Umownych) zastrzeżono inny termin.

 

Podstawa prawna:
art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
§ 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
§ 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

zamknij

W zakresie standardów jakościowych przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest m.in. do:

 • nieodpłatnego udzielania ci informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,
 • rozpatrywać twoje wnioski lub reklamacje w sprawie rozliczeń i udzielać odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie zastrzeżono inny termin,
 • bezzwłocznego przystępowania do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii, wynikających z nieprawidłowej pracy sieci
 • powiadamiania ciebie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach
  i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
 • dokonania, na twój wniosek, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci.

W sytuacji gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie dotrzymuje standardów jakościowych oraz parametrów jakościowych energii, przysługują ci bonifikaty.
Wypłacane są one, tylko i wyłącznie, na wniosek w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia.

 

Podstawa prawna:
art. 9 ustawy Prawo energetyczne
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
§ 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
§ 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
§ 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną