Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wyróżnienie Prezesa UOKiK dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie.

Increase Normal Decrease
opublikowany: Poniedziałek, 18 Marca 2019 - 15:37, afilipowicz

W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe.

Wyróżnienie Prezesa UOKiK dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie.

13 marca br., podczas konferencji, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta, prezes UOKiK wyróżnił 30 rzeczników konsumentów, dziękując za ich zaangażowanie i nastawienie do wyzwań konsumenckich, przed którymi są stawiani.

Wyróżnienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Za zasługi na rzecz ochrony konsumentów” otrzymała także Małgorzata Rothert - Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie.

– W ciągu 10 ostatnich lat rzecznicy konsumentów udzielili 4,5 mln porad. Jeżeli porównamy to do liczby mieszkańców Polski, to okazuje się, że co ósmy Polak skorzystał już z porady rzecznika. Mamy prawo do bezpłatnej pomocy prawnej już od ponad 20 lat – powiedział Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Małgorzata Rothert otrzymała także specjalne wyróżnienie od Komisji Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych: tytuł honorowego Ambasadora Zasad Dobrych Praktyk za aktywną współpracę z Komisją Etyki w realizacji misji Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych budowania kapitału społecznego na rynku finansowym poprzez skuteczne wykorzystywanie Zasad Dobrych Praktyk KPF (ZDP) dla poprawy ochrony praw klienta przedsiębiorstw finansowych.
KPF doceniła w ten sposób wrażliwość Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie na wszelkie przypadki przekroczenia przepisów miękkiego prawa, mogące naruszać dobre obyczaje i słuszne interesy konsumenta.