Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wizyta przedstawicieli Federacji Rosyjskiej u Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Increase Normal Decrease
opublikowany: Wtorek, 4 Czerwca 2013 - 09:10, mkarczewski

Wymiana doświadczeń w zakresie poradnictwa prawnego adresowanego do konsumentów korzystających z usług finansowych, przegląd uregulowań prawnych dotyczącej tej sfery rynku oraz porównanie rozwiązań instytucjonalnych mających na celu ochronę konsumentów były przedmiotem wizyty studyjnej

© KonstantinosKokkinis fot. © KonstantinosKokkinis

przedstawicieli Federalnego Urzędu do spraw Nadzoru w zakresie Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludności (Rospotrebnadzor) Federacji Rosyjskiej u Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie.

Wizyta, która odbyła się w dniu 28 maja 2013 r. była okazją do omówienia problemów, z jakimi borykają się konsumenci w obu krajach i prezentacji działań podejmowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie w 2012 r. i 2013 r. w celu eliminowania niekorzystnych praktyk rynkowych godzących w interesy konsumentów.

Federalny Urząd do spraw Nadzoru w zakresie Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludności jest rosyjskim urzędem federalnym odpowiedzialnym m.in. za politykę i nadzór w zakresie ochrony konsumentów.

Wizyta została zorganizowana w ramach finansowanego przez Bank Światowy projektu "Wzmocnienie potencjału rosyjskich specjalistów Rospotrebnadzor w dziedzinie edukacji finansowej i finansowej ochrony konsumenta".