Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Pozew zbiorowy przeciwko AEGON TU na Życie S.A.

Increase Normal Decrease
opublikowany: Czwartek, 1 Sierpnia 2013 - 10:05, mkarczewski

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie po raz kolejny podejmuje się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym.

© Luftbildfotograf fot. © Luftbildfotograf

W Warszawie zawiązała się grupa blisko 200 konsumentów, klientów AEGON TU na Życie SA. Osoby te łączyła z ww. towarzystwem umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Po wygaśnięciu polisy ubezpieczyciel pobrał od konsumentów zgromadzone na ich rachunku kwoty tytułem opłat likwidacyjnych. Konsumenci domagają się zwrotu tych kwot, pobranych – ich zdaniem – bezpodstawnie. A swoich roszczeń zamierzają dochodzić w postępowaniu grupowym.

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie wpłynęły wnioski o podjęcie się funkcji reprezentanta grupy konsumentów i wytoczenie powództwa przeciwko AEGON TU na Życie SA, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Rzecznik wyraziła gotowość do występowania jako reprezentant organizującej się grupy i wniesienia pozwu zbiorowego.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy”. Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji na stronie http://konsument.um.warszawa.pl/pozwy-grupowe

Zapytania w tej sprawie można też kierować na adres konsument@um.warszawa.pl