Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Kolejne pozwy zbiorowe przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

Increase Normal Decrease
opublikowany: Środa, 29 Października 2014 - 11:40, mkarczewski

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie po raz kolejny zamierza podjąć się roli reprezentanta grupy konsumentów zdecydowanych dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym.

Kolejne pozwy zbiorowe przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

W Warszawie zawiązały się kolejne dwie grupy konsumentów, którzy zamierzają dochodzić roszczeń od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. 

Pierwszą grupę tworzą konsumenci, którzy w różnych okolicznościach przystąpili, a następnie zrezygnowali z umowy ubezpieczenia grupowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o nazwach: Kwartalne Zyski, Nature Premium oraz Enterprise

Druga grupa obejmuje konsumentów, którzy przystąpili do umowy ubezpieczenia grupowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o nazwach: Pareto, Pareto II, Libra, Libra II, Libra, dotychczas nie zrezygnowali z ubezpieczenia i nadal opłacają składki

Konsumenci zamierzają dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu kwot jakie przedsiębiorca ten uzyskuje – ich zdaniem – bezpodstawnie, powodując uszczerbek majątkowy po stronie konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie wyraziła gotowość do występowania jako reprezentant obu organizujących się grup konsumentów i wniesienia pozwów zbiorowych.

Do prowadzenia postępowania konsumenci wybrali Kancelarię Prawniczą „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy”. Miejski Rzecznik Konsumentów zawarła z Kancelarią umowę - reprezentanta grupy z pełnomocnikiem.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z kancelarią pod numerem: 723 452 572.

Zapytania w tej sprawie można też kierować na adres konsument@um.warszawa.pl

Informacje o postępowaniach grupowych znajdują się w menu głównym: Pozwy grupowe