Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

FORUM KONSUMENCKIE przy RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

Increase Normal Decrease
opublikowany: Piątek, 13 Września 2019 - 09:14, afilipowicz

FORUM KONSUMENCKIE - RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH zaprosił Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie do współpracy.

FORUM KONSUMENCKIE przy RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

• Członkowie Komisji to nie tylko praktycy prawa, naukowcy, ale również strona społeczna – przedstawiciele organizacji wspierających i broniących konsumentów.
• Rolą Komisji Ekspertów będzie dzielenie się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa konsumenckiego oraz wspieranie go w działaniach na rzecz poprawy sytuacji i zabezpieczenia interesów tej grupy.
• Szczególną pozycję w działaniach Komisji zajmować będą konsumenci – seniorzy, stanowiący grupę społeczną najbardziej narażoną na agresywne i nieuczciwe praktyki przedsiębiorców.
• Honorową przewodniczącą została prof. Ewa Łętowska, rzeczniczka praw obywatelskich I Kadencji oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Współprzewodniczącymi Komisji będą dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska oraz dr Maciej Taborowski – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ideą jest Forum jest
• wypracowywanie propozycji legislacyjnych mających na celu wzmocnienie pozycji konsumenta w relacjach z przedsiębiorcami.
• przystępowanie do precedensowych spraw sądowych i oddziaływanie w ten sposób na wykształcanie się prokonsumenckiej linii orzeczniczej.
• proponowanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie instytucji powołanych do ochrony praw konsumentów. Działania te odbywać się będą w duchu postanowień art. 76 Konstytucji, z uwzględnieniem konsumenckiego prawa Unii Europejskiej oraz bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w co raz większy sposób wpływa na stosowanie prawa przed sądy krajowe oraz stawia przez narodowym ustawodawcą wyzwania w postaci konieczności wprowadzania zmian w obowiązującym porządku prawnym.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
1. prof. dr hab. Ewa Łętowska Sędzia TK w stanie spoczynku, była Rzecznik Praw Obywatelskich;
2. dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska;
3. dr Maciej Taborowski – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
4. SSR Rafał Cebula;
5. prof. dr hab. Monika Jagielska;
6. dr Mateusz Grochowski;
7. Dorota Karczewska
8. Małgorzata Rothert - Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie;
9. Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Fundacja;
10. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów;
11. przedstawiciele Forum Prawników Finansowych;
12. przedstawiciele Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu";
13. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.