Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

19 lipca 2010 r. weszła w życie ustawa o pozwach zbiorowych

Increase Normal Decrease
opublikowany: Wtorek, 29 Czerwca 2010 - 13:09, afilipowicz

Ustawa reguluje postępowanie cywilne w sprawach, w których dochodzone są roszczenia jednego rodzaju co najmniej 10 osób oparte na jednakowej podstawie faktycznej lub prawnej, jeżeli istotne okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie są wspólne dla wszystkich roszczeń.

nowa ustawa o pozwach zbiorowych fot. nowa ustawa o pozwach zbiorowych

Wszczęcie postępowania grupowego nie będzie wyłączało możliwości dochodzenia swych roszczeń przez osoby, które nie przystąpiły do grupy lub z niej wystąpiły.

Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy w grupie lub podgrupie. Właściwym do prowadzenia postępowania grupowego będzie sąd okręgowy, rozpoznający sprawę w składzie trzech sędziów zawodowych.

Powództwo w postępowaniu grupowym wytacza reprezentant grupy. Powództwo w takim postępowaniu będzie mogło być ograniczone do żądania ustalenia odpowiedzialności pozwanego. Reprezentantem grupy będzie mogła być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień. W postępowaniu grupowym obowiązywać będzie przymus adwokacko-radcowski.