Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Aktualności

Wtorek, 20 Lutego 2018 - 12:49
Praktyki absolwenckie u rzecznika konsumentów

Urząd m.st. Warszawy oferuje możliwość odbycia odpłatnych praktyk absolwenckich, m.in. w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Czytaj dalej
Czwartek, 21 Grudnia 2017 - 15:22
Wesołych Świąt!
Wtorek, 21 Listopada 2017 - 17:17
Miejski Rzecznik Konsumentów zaprasza na bezpłatne porady prawne
Czwartek, 16 Listopada 2017 - 13:07
informacja dot. postępowania grupowego przeciwko BZ WBK S.A.

Zasady rozpatrywania wniosków

Konsumenci będący mieszkańcami Warszawy mogą zgłaszać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc.

Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu.

Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie udziela porad i informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty – w siedzibie Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Canaletta 2 w Warszawie.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela konsumentom – mieszkańcom Warszawy porad i informacji telefonicznie pod numerem telefonu:

(22) 44 33 444 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie:

Urząd m.st. Warszawa
Miejski Rzecznik Konsumentów
00-099 Warszawa ul. Canaletta 2, parter

w godzinach pracy Urzędu m. st. Warszawy:
od poniedziałku do piątku; od godz. 8.00 do godz. 16.00
w poniedziałki dodatkowo w godzinach od 16.00 do 18.00 (dyżur).

Kontakt

Miejski Rzecznik Konsumentów
w Warszawie
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa
tel. (+48) 22 44 33 444,
fax (+48) 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00