Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Aktualności

Poniedziałek, 18 Marca 2019 - 15:37
Wyróżnienie Prezesa UOKiK dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie.

W tym roku mija 20 lat od momentu wejścia w życie obowiązku powoływania miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów przez samorządy powiatowe.

Czytaj dalej
Wtorek, 22 Stycznia 2019 - 16:54
Komunikat w sprawie upadłości spółki Energia dla firm S.A.
Wtorek, 22 Stycznia 2019 - 16:54
Komunikat w sprawie upadłości spółki Energia dla firm S.A.
Piątek, 21 Grudnia 2018 - 15:16
Wesołych Świąt!

Zasady rozpatrywania wniosków

Miejski Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorców w sprawach o ochronę praw konsumentów po rozpatrzeniu wniosku konsumenta.

 

Wniosek powinien zawierać:

  • opis opis istotnych  w sprawie okoliczności faktycznych
  • wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta
  • wskazanie czego wnioskodawca oczekuje od przedsiębiorcy.  

Do wniosku powinny być załączone kopie istotnych dla sprawy dokumentów.

Mieszkańcy Warszawy mogą bezpłatnie zasięgnąć porady i informacji w sprawach konsumenckich: 

  • OSOBIŚCIE w Punkcie Obsługi Konsumentów
    przy ul. Canaletta 2 w Warszawie,
    lub 
  • TELEFONICZNIE pod numerem (22) 44 33 444.

Miejski Rzecznik Konsumentów nie udziela porad prawnych w sprawach konsumenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt

Miejski Rzecznik Konsumentów
w Warszawie
ul. Canaletta 2
00-099 Warszawa
tel. (+48) 22 44 33 444,
fax (+48) 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00